Capitolul 17

0
497

1. Şi a venit unul din cei şapte îngeri, care aveau cele şapte cupe, şi a grăit către mine, zicând: Vino să-ţi arăt judecata desfrânatei celei mari, care şade pe ape multe,
2. Cu care s-au desfrânat împăraţii pământului şi cei ce locuiesc pe pământ s-au îmbătat de vinul desfrânării ei.
3. Şi m-a dus, în duh, în pustie. Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară roşie, plină de nume de hulă, având şapte capete şi zece coarne.
4. Şi femeia era îmbrăcată în purpură şi în stofă stacojie şi împodobită cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritare, având în mână un pahar de aur, plin de urâciunile şi de necurăţiile desfrânării ei.
5. Iar pe fruntea ei scris nume tainic: Babilonul cel mare, mama desfrânatelor şi a urâciunilor pământului.
6. Şi am văzut o femeie, beată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Iisus, şi văzând-o, m-am mirat cu mirare mare.
7. Şi îngerul mi-a zis: De ce te miri? Eu îţi voi spune taina femeii şi a fiarei care o poartă şi care are cele şapte capete şi cele zece coarne.
8. Fiara pe care ai văzut-o era şi nu este şi va să se ridice din adânc şi să meargă spre pieire. Şi se vor mira cei ce locuiesc pe pământ ale căror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii, văzând pe fiară că era şi nu este, dar se va arăta.
[“era şi nu este, dar se va arăta” poate fi o aluzie remarcabilă la realitatea virtuală, atât a diverselor jocuri pe calculator, cât şi a relaţionării incomplete, ireale şi totuşi prezente acum între oameni prin diferitele reţele de socializare, etc. De asemenea, poate fi vorba şi de anumite false “semen” pe cer realizate prin tehnologia holografică ce – susţin unele surse – se pregătesc pentru a amăgi în curând popoarele umanităţii. De altfel sunt unii cercetători care susţin că al doilea avion din atentatul de la 9/11 din New York ar fi fost defapt doar o hologramă – era şi nu este, dar se va arăta – ce ar fi făcut parte din planul foarte elaborate al Iluminati. n.n.]
9. Aici trebuie minte care are înţelepciune. Cele şapte capete sunt şapte munţi deasupra cărora şade femeia.
10. Dar sunt şi şapte împăraţi: cinci au căzut, unul mai este, celălalt încă nu a venit, iar când va veni are de stat puţină vreme. [aici poate fi vorba despre cele 7 mari puteri – iniţial numit G7 –din care s-a constituit NATO sau UN (“cinci au căzut, unul mai este”) ce va fi subordonată unei singure puteri mai întâi, (de ex. Comunităţii Europene sau chiar ONU – “unul mai este”), iar apoi, prin planul înfiinţării statului fascist planetar, se va împlini planul dement al acestor dezrădăcinaţi, de dominare mondială – noua ordine mondială (“celălalt încă nu a venit, iar când va veni are de stat puţină vreme”) n.n.]
11. Şi fiara care era şi nu mai este – este al optulea împărat şi este dintre cei şapte şi merge spre pieire. [aici profeţia este extreme de profundă: ne arată că “fiara” este al optulea şi face parte din cei 7, adică este o fiinţă extreme de vicleană, ascunsă la vedere, deşi o vedem cu toţii nu ştim cine este, dar se va arăta ca fiind conducătorul din umbră, care (“fiara”) nici nu este obligatoriu să fie om!- poate fi la fel de bine o iluzie, o hologramă, o aparenţă! n.n.]
12. Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi, care încă n-au luat împărăţia, dar care vor lua stăpânire de împăraţi, un ceas, împreună cu fiara.
13. Aceştia au un singur cuget şi puterea şi stăpânirea lor o dau fiarei.
14. Ei vor porni război împotriva Mielului, dar Mielul îi va birui, pentru că este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor şi vor birui şi cei împreună cu El – chemaţi şi aleşi şi credincioşi.
15. Şi mi-a zis: Apele pe care le-ai văzut şi deasupra cărora şade desfrânata, sunt popoare şi gloate şi neamuri şi limbi.
16. Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut şi fiara vor urî pe desfrânată şi o vor face pustie şi goală şi carnea ei o vor mânca şi pe ea o vor arde în foc.
17. Căci Dumnezeu a pus în inimile lor să facă voia Lui şi să se întâlnească într-un gând şi să dea fiarei împărăţia lor, până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu.
18. Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împăraţii pământului. [mulţi exegeţi consideră că femeia desfrânată, numită mai departe în Apocalipsă “Văduva” este chiar organizaţia secretă satanică, antidivină, anticreştină şi criminală a francmasoneriei mondiale, cu care au “preacurvit” (s-au dedat la amăgirile şi ritualurile ei satanice) mai marii împăraţi ai lumii. Chiar franbmasonii, deloc întâmplător, se autointitulează “fii văduvei” sau “fii desfrânatei”! Mai trebuie adăugat că această desfrânată – simbol al francmasoneriei mondiale – este déjà adulată de mulţi oameni halucinaţi de minciunile viclene ale urmaşilor lui Cain – prin uriaşa aşa-zisă “statuie a libertăţii”, ce reprezintă defapt nu libertatea, ci desfrânata (“liberă” să facă orice vrea ea!), ce are în mâna sa şi o ridică, pârjolind Cerul cu ea, făclia focului lui Lucifer căruia se închină francmasonii când jură supunere totală Marelui Arhitect al universului – Lucifer sau Satana! De altfel, chiar statuia are 7coarne pe coroana ei (deci pe cap!)!, aspect foarte straniu, având in vedere că nici o coroană din lume nu este cu ţepi, putând fi şi o voalată aluzie la coroana din spini purtată de Iisus în Săptămâna Patimilor, ce este însuşită viclean de francmasoneria mondială, iar spinii sunt acum întorşi spre ceilalţi oameni! În locul sacrificiului – violenţa, pe care o vedem ridicată în SUA la rang de politică de stat, prin aşa-zisa “lovitură preventivă” – loveşte tu primul ca să nu lovesacă celălalt! – ceea ce este o batjocură ordinară din partea unui aşa-zis stat creştin – împotriva creştinismului, ce învaţă să “întoarcem şi celălalt obraz”, “când cineva îţi cere haina, dă-I şi cămaşa de pe tine”! Desigur că nu spunem aici că ar trebui să fim fără apărare în faţa ameninţărilor, însă aici mesajul crisdtic este chiar întors pe dos, asemeni ţepilor din coroana “libertăţii”. Chiar “libertatea” este parte din sloganu francmasonic “libertate! Egalitate! Fraternitate! Care înseamnă: libertate de acţiune totală pentru fraţii francmasoni î,potriva “dobitoacelor creştine” (cum ne numesc pe noi!), egalitate, dar doar pentru frăţia masonică!, egalitate, dar doar între membrii frăţiei – fii ai văduvei desfrânate!. Iar “cetatea cea mare” este, fără îndoială, oraşul New York, reşedinţa francmasoneriei mondiale şi locul unde este instalată statuia desfrânatei! n.n.]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here