Extras din atribuțiile Gărzii de Mediu

0
27

Vă informăm că, deocamdată, Garda de Mediu Brașov și-a permis să declare atunci când i-am semnalat aceste aspecte concrete legate de dârele de pe cer din 11.11.2018, de la care ne-ați trimis numeroase fotografii că: „Garda de mediu Brașov nu are competență în această problemă”!

Cităm din atribuțiile Gărzii de mediu de pe site-ul oficial și din Legea HG nr. 112/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu:
„Capitolul III – Atributiile GNM, respectiv ale Comisariatului General si ale structurilor teritoriale subordonate
Art. 14
(1) GNM are urmatoarele atributii principale:
c) constata faptele ce constituie contraventii si aplica sanctiunile in domeniul protectiei mediului, sesizeaza organele de cercetare penala si colaboreaza cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislatiei de mediu, constituie infractiuni;
d) organizeaza, coordoneaza si participa in mod direct la actiuni de prevenire si combatere a faptelor de natura infractionala, in domeniul sau de activitate, impreuna cu organele competente, prin personalul imputernicit in acest sens…;
e) controleaza respectarea cerintelor legale in emiterea actelor de reglementare, avize, acorduri, autorizatii de mediu/autorizatii integrate de mediu si are acces la intreaga documentatie care a stat la baza emiterii acestora,
f) propune organului emitent, suspendarea si/sau anularea acordului/avizului/autorizatiei/ autorizatiei integrate de mediu, dupa caz, emise cu nerespectarea prevederilor legale;
k) verifica sesizarile cu privire la incalcarea actelor normative in domeniu;
p) controleaza masurile luate de operatorii economici privind prevenirea poluarilor accidentale;
q) constata prejudiciul asupra mediului, eventualele amenintari iminente cu un astfel de prejudiciu si identifica operatorul responsabil;
v) participa la schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si internationale, privind produsele, substantele, tehnologiile care reprezinta risc pentru sanatatea si securitatea cetatenilor si a mediului;
x) efectueaza controale tematice dispuse de conducerea GNM;
(2) GNM are urmatoarele atributii specifice:

A. In domeniul controlului poluarii:
a) controleaza activitatile cu impact asupra mediului si aplica dupa caz sanctiuni contraventionale persoanelor fizice sau juridice care le desfasoara;
b) controleaza modul in care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protectia mediului si verifica masurile stabilite prin programele de conformare sau planurile de actiuni pentru activitatile economico-sociale;
d) participa la stabilirea cauzelor poluarii asupra factorilor de mediu si aplica sanctiunile prevazute de lege, inclusiv incetarea si/sau suspendarea unor activitati pe perioade determinate de timp in cazul in care este pusa in pericol sanatatea populatiei sau in cazul in care se constata depasirea concentratiilor poluantilor peste limitele admise de legislatia in vigoare;
B. In domeniul substantelor si preparatelor periculoase: a) solicita si primeste informatii despre proprietatile substantelor sau ale preparatelor periculoase, inclusiv despre compozitia chimica a acestora;
b) monitorizeaza producatorii, importatorii si distribuitorii de substante si preparate periculoase;
t) verifica respectarea prevederilor legale referitoare la aplicarea principiilor de buna practica de laborator.
C. In domeniul controlului biodiversitatii si ariilor naturale protejate:
d) asigura controlul si inspectia activitatilor care implica organisme vii modificate genetic, obtinute prin tehnicile biotehnologiei moderne, respectiv: utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic, introducerea deliberata in mediu si pe piata a organismelor vii modificate genetic, importul si exportul organismelor vii / microorganismelor modificate genetic, precum si activitatile de testare, cultivare, comercializare, transport, import-export, depozitare de plante superioare modificate genetic;
Art. 16
Comisarul si personalul cu alte atributii din GNM, dupa caz, au urmatoarele obligatii:
m) sa asigure informarea corecta a cetatenilor in probleme de mediu.”

Asociața noastră așteaptă în continuare un răspuns oficial din partea Gărzii Naționale de Mediu referitor la aceste atribuții evidente ale sale legat de chemtrails-uri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here